Bruk av Personopplysninger på OsloKiteskole.no

 

 

1. Informasjon vi innhenter

 

Personlig identifiserbar informasjon (PII) er informasjon som kan knyttes direkte til en enkeltperson (for eksempel navn, e-postadresse eller telefonnummer), eller informasjon om aktiviteter som er direkte tilknyttet en enkeltperson (for eksempel produkter og tjenester du har lisensiert eller kjøpt). Vi innhenter PII på følgende måter:

 

Informasjon som gis direkte til oss

 

Du eller noen som handler på dine vegne, kan gi PII til oss når du samhandler med oss på og utenfor Internett. For eksempel:

 

 

Vi kan innhente ting som navn, fysisk adresse, e-postadresse og telefonnummer når du kontakter eller kommuniserer med oss.

Vi kan innhente informasjon som produktene og tjenestene du kjøper, lisensierer, laster ned eller registrerer, i tillegg til økonomisk informasjon som kredittkortnumre når du gjør transaksjoner med oss.

Vi kan innhente brukerpreferanser, produktinteresser, bransjefokus, fellesskapsvalg og annen kundeprofilinformasjon når du registrerer deg for en konto på Internett, abonnerer på et nyhetsbrev, deltar i fellesskap eller på et arrangement, program, en klasse eller kampanje, eller klikker på en URL-adresse.

Vi kan ta imot CVen din når du søker på en jobb.

 

Informasjon vi innhenter ved hjelp av teknologi: produkter og tjenester

 

Enkelte produkter og tjenester som du laster ned fra OsloKiteskole.com, kan koble og overføre telemetri og system-/produktdata til OsloKitesurfing.com. Disse dataene kan omfatte, men er ikke begrenset til, systemmodell, operativsystem, verts-ID og IP-adresse.

 

Vi bruker denne informasjonen til å fortelle deg når oppdateringer og nye produktversjoner er tilgjengelig, gi deg avtalte tjenester for diagnostikk, overvåkning og administrasjon samt forbedre produktene og tjenestene våre og kommunisere bedre med deg.

 

Informasjon vi innhenter ved hjelp av teknologi: teknologier via Internett

 

Når du er på OsloKitesurfing.com nettverk, innhenter vi informasjon om sidene du besøker. Noen websider bruker informasjonskapsler, sporingsbilder og lignende teknologier for å innhente informasjon fra deg automatisk. Når du besøker et OsloKiteskole.com-webområde, kan vi sende én eller flere informasjonskapsler (små tekstfiler med en rekke tegn) til datamaskinen din for å identifisere webleseren din unikt. Vi kan bruke sporingsbilder (elektroniske bilder også kjent som pikselmerker eller klare GIF-bilder) for å gjenkjenne en Sun-informasjonskapsel på datamaskinen din når du viser eller handler på en Sun-webside, en annonse som vi har plassert på en webside til en tredjepart, eller en e-post vi har sendt.

 

Disse informasjonskapslene, sporingsbildene og lignende teknologiene gjør at vi kan innhente visse typer informasjon om besøket ditt på OsloKiteskole.com webområder, for eksempel:

 

 

IP-adresse

weblesertype

operativsystem

refererende webområde (webområdet du besøkte før du kom til vårt)

dato og klokkeslett for besøket

URL-adresse til de besøkte sidene

annen surfeatferd, for eksempel nedlastede produkter og rapporter

 

Vi kan koble denne informasjonen til PII for å gi deg bedre service og for å forbedre Suns produkt- og tjenestetilbud.

 

I de fleste weblesere kan du fjerne og blokkere informasjonskapsler og sporingsbilder. Legg merke til at hvis du velger å slette eller blokkere informasjonskapsler, må du skrive inn bruker-ID og passord på nytt for å få tilgang til enkelte deler av OsloKitesurfing.com webområder. Du vil kanskje også legge merke til at du bare får generell informasjon som ikke er skreddersydd til dine interesser.

 

Hvis du blokkerer informasjonskapsler, kan det også hende at du ikke kan bruke enkelte funksjoner på OsloKitesurfing.com-webområdet eller benytte deg av tilbudene våre til fulle.

 

Informasjon fra andre kilder

 

Noen ganger får vi informasjon fra andre kilder, for eksempel fusjoner og oppkjøp eller kommersielle lister, og den slår vi sammen med tidligere innhentet informasjon.

 

Hvis du gir oss PII på vegne av noen andre (eller hvis noen andre gir oss PII på dine vegne), må personen som gir oss PII, ha tillatelse til å gjøre dette fra personen som informasjonen gjelder for.

 

Den informasjonen som vi innhenter fra våre kunder hjelper oss til å personifisere og hele tiden forbedre vår hjemmeside, likesom til å forbedre produktene og servicen som vi tilbyr. Når vi ber om Personopplysninger kan det være i forbindelse med følgende formål: ·        

 

 

 

•Vi kan komme til å ta kontakt med deg fra tid til annen for å informere om nye produkter og service som vi kan levere. ·        

•Vi kan sende deg informasjon om våre andre produkter og service samt regulære oppdatering om saker som vi tror kan være av interesse for deg.

•Vi kan sende deg ønsket informasjon om våre produkter og servicer. ·        

•Vi kan ta kontakt med deg for å informere deg om at du har vunnet i en konkurranse vi har avholdt ·        

•Vi kan bruke dine Personopplysninger i markedsøyemed og markedsundersøkelser; samt at vi kan bruke dine Personopplysninger i statistikker

•Vi kan bruke dine data til å fullføre din ordre, til å besvare garantikrav og/eller utføre ønsket service. ·        

•Vi kan bruke dine personlige data til å ta kontakt med deg dersom det skulle være nødvendig eller passende, f.eks. dersom du skulle ha spørsmål vedrørende våre produkter eller servicer ·        

•Vi kan bruke dine personlige data internt til å administrere hjemmesiden, samt til å hjelpe oss med å forbedre vår service. Dette kan inkludere kontakt med gamle og nye besøkere på OsloKitesurfing.com hjemmeside som har avgitt sine personlige data; og ·        

•Vi kan overføre eller dele dine personlige opplysninger med andre firmaer innen vår gruppe av firmaer som angitt her [OsloKitesurfing.com] for følgende formål som beskrives under avsnittet “ Fremlegging av Personopplysninger“.    

Vi vil kun spørre etter data som er adekvat og ikke urimelige med hensyn til formålet. Dersom vi sender deg informasjon så vil denne bli sendt over e-mail (dersom du har gitt oss tillatelse til å gjøre det) eller post.  

 

 

 

 

 

Anonyme data samlet på hjemmesiden

 

I tillegg til informasjonen vi samler inn, som beskrevet over, bruker vi teknologi til samle anonym informasjon om bruken av hjemmesiden. For eksempel fører vår web-server automatisk en logg over hvilke sider som besøkes, deres IP-adresser og hvilken nettleser som benyttes. Denne teknologien identifiserer deg ikke personlig, den gjør det kun mulig for oss å utarbeide statistikker om våre besøkere og deres bruk av vår hjemmeside. Vår hjemmeside innholder linker til andre sider på vår hjemmeside. Vi kan bruke teknologien til å finne ut hvor ofte disse linkene benyttes, og hvilke sider på vår hjemmeside som besøkes. Igjen vil ikke teknologien identifisere deg personlig – den gjør det bare mulig for oss å utarbeide statistikker om bruk av linkene.

 

 

 

 

Cookies

 

For å samle inn de anonyme dataene som er beskrevet i foregående avsnitt bruker vi midlertidige ”cookies“ som blir i ”cookies-filer“ på nettleseren inntil nettleseren blir stengt. Vi kan også bruke “cookies“ i e-mailkommunikasjon for å personalisere e-mail og spore om den har blitt åpnet eller lest, og om du har brukt noen av linkene inntatt i e-mailkommunikasjonen. Dette gjør at vi kan overvåke og forbedre vår e-mailkommunikasjon og hjemmeside. Cookies alene kan ikke benyttes til å identifisere en bruker. En cookie er en liten informasjon som blir sendt til din nettleser og blir lagret på harddisken i din datamaskin. En cookie kan ikke skade datamaskinen din. Du kan innstille din browser til å varsle når den mottar en cookie. Dette gjør at du selv kan velge om du vil akseptere den eller ikke. Vi bruker også din IP-adresse som hjelp til å konstantere problemer med vår server og til å administrere vår hjemmeside. En IP-adresse er en numerisk kode som identifiserer din datamaskin på et nettverk, eller som i dette tilfelle, Internett. Din IP-adresser er også brukt til å samle bred demografisk informasjon. Vi kan også utføre IP-oppslag for å finne ut hvilket domene du kommer fra (f.eks. aol.com, yourcompany.com) for mer nøyaktig måling av våre brukeres demografiske opplysninger.

 

 

 

 

Fremlegging av Personopplysninger

 

Vi verken deler, selger eller distribuerer dine Personopplysninger, unntatt dersom det tas høyde for dette i forbindelse med denne personvernerklæringen og under disse begrensede omstendigheter:

 

•Dine Personopplysninger kan av og til bli overført eller delt med andre firma innen vår gruppe av firmaer for å kunne gi deg den informasjonen, produkter og servicer som du ønsker eller informasjon om produkter, servicer eller saker som vi mener er av interesse for deg.

•Dine Personopplysninger kan også bli overført eller delt med firma innen vår gruppe av firmaer eller tredjepart som behandler data for oss i samsvar med formålet som dataen opprinnelig ble samlet (inklusiv formålet som angitt  i denne erklæringen om personvern) eller til formål som du har godtatt. F.eks. noen ganger kan en tredje part ha tilgang til dine personopplysninger for å kunne understøtte vår informasjonsteknologi eller foreta utsendelser på vegne av oss. Disse tredjepartene har tilgang til personopplysninger som vedkommer deres funksjon, men kan ikke bruke disse i andre øyemed.

•Med ditt samtykke kan vi dele dine Personopplysninger med tredjeparter som kan ta kontakt med deg vedrørende sine produkter og tjenester.

•Vi kan dele, overføre eller legge fram informasjonen i vår database og serverlogger for å etterkomme juridiske krav, samhandling med anti-bedragerske databaser, for å beskytte nødvendige interesser, sikkerhet og integritet til vår database eller denne hjemmesiden, for å ta forholdsregler mot rettslig ansvar, eller i tilfelle av salg, fusjon, reorganiseringer, oppløsninger eller lignende Vi vil informere deg om enhver overføring eller fremleggelse som er krevd ved lov.

Før Personopplysninger blir offentliggjort for tredjepart, vil vi bestrebe oss, der det er hensiktsmessig, i kontrakt å kreve at tredjepart tar de nødvendige forholdsregler så vel som organisatoriske og sikkerhetsmessige tiltak for å beskytte dataene og for å imøtekomme forpliktelser til konfidensialitet og all gjeldende rett.  

 

 

 

 

PRIVACY STATEMENT: Oslo Kiteskole


PLEASE READ THIS PRIVACY STATEMENT CAREFULLY!


Oslo Kitesurfing knows that you care how information about you is used and shared. Therefore we make a strong commitment to protect and respect the privacy principles regarding the personal information that you provide. The purpose of this Privacy Statement is to explain the types of information Oslo Kitesurfing  obtains about visitors to our website(s), how the information is collected, how it is used, and how visitors can restrict its use or disclosure. We appreciate your trust.


This Privacy Statement was last revised on 25.09.2009. It is in our own power to change this Privacy Statement at any time and for any reason. The latest version of the Privacy Statement will be available on our website(s) and significant changes to our Privacy Statement will be communicated on our homepage for a certain period of time after the change is made. By using our website(s), you agree to the terms of this Privacy Statement. This Privacy Statement is in accordance with the law on Privacy.


Personal information is any information concerning an identified or identifiable natural person. This includes information that tells us specifically who a person is, such as a person's name, telephone number, e-mail address, home address or payment and financial information.

The way this information is communicated, for instance by word, text, sound or image, is of no importance.


We may collect also other information that does not in and of itself identify a specific person. This information includes IP addresses, search terms, domain names and browser types. We use this kind of information to track usage and other patterns on our website(s).


We collect personal information throughout two main information streams:

The first information input is provided by any visitor who gives us his personal information on a free basis. We keep a record of your name and e-mail address in order to keep track of the username and password we assigned to you. Subscription to our mailing lists supposes the transfer of a visitor's e-mail address.  A visitor who orders one of our products and/or services must provide us with personal information for different purposes.  

Secondly, we have are cookies' information input. We receive and store certain types of information whenever you visit our website(s). Like many websites we use "cookies", and we obtain certain types of information when your web browser accesses our website(s).


Cookies are alphanumeric identifiers that we transfer to your computers' hard drive through your web browser to enable our systems to recognize your browser and to provide extra features.


How do we use your personal information?

If you submit personal information, you agree that we may keep a record of this personal information. These records are strictly for internal use by Oslo Kitesurfing. In the first place the personal information, that is collected by us throughout are web shop ordering facilities, is used to fulfil are sales contract obligations. Therefore it is possible that we give some restricted personal information to our distributor or other subcontractors for delivery purposes. During the installation, use or distribution of the software, the information we obtain shall be used for the purpose of the functioning of the Oslo Kitesurfing  services. Secondly, we will use your e-mail address to provide you with software upgrades. Inherent to our business, we shall also make use of the possibility to provide you with information about are new products and services.  Your personal information can even help us in our business to improve are marketing and product development.  Thirdly, if you pay for services by credit or bankcard, we will share your name with these bankcard companies, only for the purpose that we can get paid.

Our cookies information input gives us the possibility to improve our level of services to clients and visitors. For example a cookie is attached on a username and password registration so that we can identify our clients. This system gives us also the opportunity to collect information about the products a logged in client already has obtained. Cookies are even used to help you in reaching the appropriate information and make your visit tailored to your individual preferences.


We do not sell, trade, rent or disclose individually-identifiable information obtained about our clients and website visitors to anyone outside of Oslo Kitesurfing, unless it is required by law, regulation, court order or other legal process. We do not disclose your personal information unless it is necessary to protect safety of customers, employees or property.


How secure is your personal information in our hands? We work to protect the security of your information during transmission by using Secure Sockets Layer software (SSL), which encrypts information you input.  


Contact information and restrictions.

If you have questions or comments or would like to contact us concerning this Privacy Statement, please contact us by ordinary mail at the company address below.


If you want to make use of your right of inspection or rectification, please contact us by ordinary mail at the company address below.


If you do not want to be informed (anymore) in the future about are new products and services, please contact us by ordinary mail at are Company address below. If you don't wish to receive further e-mail notifications, please use the unsubscribe possibility listed in your e-mail.


Company address:


Oslo Kiteskole

Hasleveien 31 

0575 Oslo

Norway

Europe